بسته اینترنت همراه
سیم کارت :

نامحدود بسته اینترنت اعتباری - 1 ساعته نامحدود (2 تا 8 صبح)

قیمت: 9,000 ریال

نامحدود بسته اینترنت اعتباری - 2 ساعته نامحدود (2 تا 8 صبح)

قیمت: 15,000 ریال

1 گيگابايت بسته اینترنت اعتباری - 1 ساعت - 1 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

قیمت: 20,000 ریال

2 گيگابايت بسته اینترنت اعتباری - 2 ساعت - 2 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

قیمت: 30,000 ریال

3 گيگابايت بسته اینترنت اعتباری - 3 ساعت - 3 گیگ (8 صبح تا 2 شب)

قیمت: 40,000 ریال

نامحدود بسته اینترنت اعتباری- 3 ساعته نامحدود (2 تا8 صبح)

قیمت: 20,000 ریال

بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید

بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید

 • melliملی
 • saderatصادرات
 • parsianپارسیان
 • mellatملت
 • samanسامان
 • tejaratتجارت
 • refahرفاه
 • sepahسپه
 • maskanمسکن
 • eghtesade-novinاقتصاد نوین
 • keshavarziکشاورزی
 • pasargadپاسارگاد
 • toseye-tavonتوسعه تعاون
 • ansarانصار
 • post-bankپست بانک
 • sinaسینا
 • sarmayehسرمایه
 • tatتات
 • kar-afarinکار آفرین
 • mehrمهر
 • deyدی
 • shahrشهر
 • toseye-saderatتوسعه صادرات
 • sanato-madanصنعت و معدن

عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام میشود

انجام پرداخت
X
 • • پس از پرداخت، کد شارژ به شما نمایش داده می‌شود
 • • کارت بانکهای دیگر فعلاً امکان خرید اینترنتی ندارند
 • • صاحبان کارتهایی که در مرحله شماره 3 قرار دارند، باید از قبل امکان خرید اینترنتی را فعال کرده باشند

با اطمینان خرید کنید! پشتیبانی سایت در کنار شماست